Rozliczenia oparte o ryczałt


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawka takiego podatku jest ustalana na podstawie rodzaju prowadzonej działalności, a wysokość podatku zależy od osiągniętych przychodów. Należy pamiętać, że wartość przychodów nie zostaje pomniejszona o poniesione koszty, co wyróżnia rozliczenia oparte o ryczałt od innych form opodatkowania. Rozliczenie to jest przeznaczone dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw pozarolniczych, które nie przekraczają określonego limitu przychodu. Limit ten nie obowiązuje jednak, gdy podatnik/spółka zaczyna dopiero swoją działalność w danym roku podatkowym.


  • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie wykazu środków trwałych
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego
  • sporządzanie ewidencji VAT zakupów i sprzedaży
  • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną miesięcznych/kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K) i przelewów na podatek od towarów i usług
  • sporządzanie zeznania rocznego PIT-28
  • złożenie drogą elektroniczną zeznania rocznego do urzędu skarbowego

SPRAWDŹ NASZĄ POZOSTAŁĄ OFERTĘ:Nasze doświadczenie.
Państwa korzyści.

Dzięki wieloletniej obecności na rynku, wypracowaliśmy efektywną metodykę pracy z Klientami.

Nasze biuro rachunkowe z jednej strony zapewnia rzetelną, wiarygodną obsługę księgową, z drugiej wspaniałą komunikację i przyjazne podejście do nieraz skomplikowanych kwestii.


Zapraszamy do kontaktu


JUŻ DZIŚ SPRAWDŹ
jak możemy pomóc Twojej firmie!
W naszym biurze znajdą Państwo komfort współpracy i pożądaną jakość.

KONTAKT