Księga Przychodów i Rozchodów


Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) pozwala rozliczyć się z urzędem skarbowym w zakresie podatkowym. Powinny ją prowadzić osoby fizyczne mające jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie. KPiR to narzędzie służące do ewidencji księgowości na bieżąco – przychodów i wydatków. Księga ta jest najprostszym narzędziem do rozliczania się z urzędem skarbowym. W Księdze Przychodów i Rozchodów wpisuje się: przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności oraz koszty prac badawczo-rozwojowych.


  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych
  • Sporządzanie i wysyłka plików JPK
  • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu zaliczki na podatek dochodowy
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K) i przelewów na podatek od towarów i usług
  • sporządzanie zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L)

SPRAWDŹ NASZĄ POZOSTAŁĄ OFERTĘ:Nasze doświadczenie.
Państwa korzyści.

Dzięki wieloletniej obecności na rynku, wypracowaliśmy efektywną metodykę pracy z Klientami.

Nasze biuro rachunkowe z jednej strony zapewnia rzetelną, wiarygodną obsługę księgową, z drugiej wspaniałą komunikację i przyjazne podejście do nieraz skomplikowanych kwestii.


Zapraszamy do kontaktu


JUŻ DZIŚ SPRAWDŹ
jak możemy pomóc Twojej firmie!
W naszym biurze znajdą Państwo komfort współpracy i pożądaną jakość.

KONTAKT